e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2024 Shakeh Tchilingirian
All rights reserved.

In The News

Symbols and Meanings in Armenian dances

ShakehTchilingirian workshop_AI_London

 

The Armenian Institute organised a dance workshop for its current and former language students, on 1st April. The workshop was led by Shakeh Major Tchilingirian, an acclaimed solo dance artist and choreographer. The purpose of this workshop was to introduce the participants to the symbolism and meanings encoded in Armenian folk dances.


(see Armenian Institute's Bardez magazine

At the Gulbenkian Foundation

webpage

 

At the Gulbenkian Foundation with the Dellalian Trio

 

«... վերջերս Գյուլբենկյանում մեր համերգի ժամանակ.... հրավիրել էինք լոնդոնաբնակ ազգագրական պարերի հրաշալի մասնագետ Շաքե Չիլինգիրյանին։ Նա մեր կատարած երաժշտական համարների ներքո ներկայացնում էր հայկական պարը։ Այնուհետև, իր գիտական բացատրություններից հետո մի ամբողջ դահլիճ չդիմացավ գայթակղությանը, շրջան կազմեց ու պարեց մեր պարը։»

 

Read more...

On the Trace

On the Trace: Jamin Ihrac in Conversation with Shakeh Major Tchilingirian


(հայերէն տարբերակը)

 

The Programme of Armenian Studies hosted Jasmin İhraç and Shakeh Major Tchilingirian to discuss their experiences as dancers and the relationship of their art to the troubled Armenian-Turkish relationship. Jasmin İhraç works as a choreographer and dancer in Berlin. After having received her degree in Sociology (Diplom, Freie Universität Berlin), she studied Contemporary Dance, Context and Choreography at Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz (HZT Berlin, University of the Arts).

 

Read more...

AREV Children’s Club

Arev Shakeh Tchilingirian

 

Armenian Church News (Vol. 2, No. 2), 16 January 2016


Arev Children’s Club is now five years old. Conceived and directed by Shakeh Major Tchilingirian at St Sarkis Church in 2010, these monthly gatherings introduce Armenian folk songs, dances, classical music (Komitas, Khatchaturian, Ganachian, Babjanian), visual arts (Saryan, Gorky, Minas, Aivazovsky), storytelling (Tumanian, Aghayan, Nouneh Sarkissian, etc.) and classical epic stories to children ages 5-11 through fun and interactive sessions. A glimpse of the last five years is given in a short clip (link).