e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2021 Shakeh Tchilingirian
All rights reserved.

In The News

At the Gulbenkian Foundation

webpage

 

At the Gulbenkian Foundation with the Dellalian Trio

 

«... վերջերս Գյուլբենկյանում մեր համերգի ժամանակ.... հրավիրել էինք լոնդոնաբնակ ազգագրական պարերի հրաշալի մասնագետ Շաքե Չիլինգիրյանին։ Նա մեր կատարած երաժշտական համարների ներքո ներկայացնում էր հայկական պարը։ Այնուհետև, իր գիտական բացատրություններից հետո մի ամբողջ դահլիճ չդիմացավ գայթակղությանը, շրջան կազմեց ու պարեց մեր պարը։»

 

Read more...

On the Trace

On the Trace: Jamin Ihrac in Conversation with Shakeh Major Tchilingirian


(հայերէն տարբերակը)

 

The Programme of Armenian Studies hosted Jasmin İhraç and Shakeh Major Tchilingirian to discuss their experiences as dancers and the relationship of their art to the troubled Armenian-Turkish relationship. Jasmin İhraç works as a choreographer and dancer in Berlin. After having received her degree in Sociology (Diplom, Freie Universität Berlin), she studied Contemporary Dance, Context and Choreography at Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz (HZT Berlin, University of the Arts).

 

Read more...

AREV Children’s Club

Arev Shakeh Tchilingirian

 

Armenian Church News (Vol. 2, No. 2), 16 January 2016


Arev Children’s Club is now five years old. Conceived and directed by Shakeh Major Tchilingirian at St Sarkis Church in 2010, these monthly gatherings introduce Armenian folk songs, dances, classical music (Komitas, Khatchaturian, Ganachian, Babjanian), visual arts (Saryan, Gorky, Minas, Aivazovsky), storytelling (Tumanian, Aghayan, Nouneh Sarkissian, etc.) and classical epic stories to children ages 5-11 through fun and interactive sessions. A glimpse of the last five years is given in a short clip (link).

Remembrance Sunday at the Genocide Memorial in Cardiff, Wales

CardiffDance 1_Hratch

 

Armenian Church News (Vol. 1, No. 14), 13 November 2015


"... Following the Divine Liturgy, Shakeh Major Tchilingirian invited the congregation to take part in the “Circle of Life” Armenian circle dance ceremony. Shakeh had conceived the “Circle of Life” especially to commemorate the centenary of the Armenian Genocide and as a way of celebrating the triumph of the Armenians over death and destruction.  Even as she briefly demonstrated the steps to the participants, she said “the dance steps did not matter as much as the intention of holding hands and taking these steps together.” The first dance was a Gorani with the soul-awakening call of the zurna and the pulsating drums. Goranis are songdances from Mush/Daron about lost love and lost land and the yearning for them. The second dance was one typically danced by Western Armenians who are the surviving descendants of the Genocide. With its very closely linked arm-hold, it was defiant, grounded and full of hope. Everyone took part in the circle dance, including the children. One of the participants said, "We felt we were getting stronger and stronger by each step we took together....”